TM í Kauphöll Nasdaq OMX

Hlutabréf TM voru skráð í Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi 8. maí 2013. Hlutafé félagsins skiptist í árslok árið 2016 milli 1.003 hluthafa, en þeir voru 1.339 í ársbyrjun. 

Upplýsingastefna TM

1.     Markmið upplýsingastefnu

Markmið upplýsingastefnu TM er að tryggja jafnan aðgang hagsmunaaðila að réttum og áreiðanlegum upplýsingum um TM. Þannig má auka þekkingu þeirra og eftir atvikum annarra á starfsemi félagsins.

2.     Hagsmunaaðilar

Helstu hagsmunaaðilar vegna framkvæmdar upplýsingastefnu TM eru:

  • Hluthafar
  • Fjárfestar
  • Greiningarfyrirtæki
  • Matsfyrirtæki
  • Kauphöll Nasdaq OMX á Íslandi
  • Fjölmiðlar

3.     Verklag upplýsingamiðlunar

TM fylgir í öllu þeim lögum og reglum sem gilda um upplýsingaskyldu félaga sem skráð eru á aðallista Kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi.

a.      Tilkynningar
Tilkynningum um uppgjör félagsins, niðurstöður matsfyrirtækja eða annað sem talið er geta haft umtalsverð áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins er dreift í gegnum fréttaveitu Kauphallar Nasdaq OMX á Íslandi. Þegar fréttir hafa verið birtar í fréttaveitunni eru þær birtar á vef TM  (www.tm.is)

b.      Kynningar
Í kjölfar árshlutauppgjöra heldur TM kynningarfundi fyrir hagsmunaaðila. Á kynningarfundum um ársuppgjör verður jafnframt farið yfir áætlanir félagsins.

c.       Þagnartímabil
Einum mánuði fyrir lok hvers uppgjörstímabils og fram að uppgjöri veitir TM engar upplýsingar um málefni er hafa áhrif á rekstur, afkomu og efnahag félagsins.

d.      Áætlanir
Samhliða ársuppgjöri birtir félagið áætlun fyrir yfirstandandi rekstrarár. Áætlun er uppfærð ef líkur eru taldar á verulegu fráviki frá áður birtri áætlun.

e.      Samskipti
Það er markmið TM að eiga í góðum samskiptum við hagsmunaaðila. Í þeim tilgangi er leitast við að veita þeim aðstoð við umfjöllun um félagið innan þess ramma sem lög og reglur heimila.

f.      Talsmaður
Forstjóri TM er talsmaður félagsins. Hann getur veitt öðrum starfsmönnum TM tímabundna heimild til þess að tjá sig um afmarkaða þætti starfseminnar.

Forstjóri félagsins er Sigurður Viðarsson
netfang: sigurdur@tm.is
sími: 515-2609/898-6276

Upplýsingastefna TM er samþykkt af stjórn félagsins og skal endurskoðuð a.m.k. einu sinni á ári. 

Reykjavík 9. mars 2015
Stjórn Tryggingamiðstöðvarinnar hf.

Undirskrift-stjorn-2016

Undirskrift-stjorn-2016

 

Þróun á hlutabréfaverði frá frá 1. janúar til 31. desember 2016

 

Þróun á hlutabréfaverði TM 2016

Listi yfir 20 stærstu hluthafa 31. desember 2016

  Nafn  Hlutafé %
1 Lífeyrissjóður verslunarmanna 68.278.995 9,61
2 Gildi - lífeyrissjóður 61.920.947 8,72
3 Stefnir -  ÍS 15 58.608.809 8,25
4 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deil 46.900.000 6,60
5 Helgafell ehf. 45.000.000 6,33
6 Sameinaði lífeyrissjóðurinn 39.735.860 5,59
7 Íslandsbanki hf. 32.838.421 4,62
8 Tryggingamiðstöðin hf. 32.217.040 4,54
9 ALDA Equity Opportunity Fund 31.300.000 4,41
10 Einir ehf. 19.591.212 2,76
11 Riverside Capital ehf. 18.707.878 2,63
12 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deil 17.085.000 2,41
13 Birta lífeyrissjóður 15.822.912 2,23
14 Þrír GAP ehf. 15.242.441 2,15
15 Stapi lífeyrissjóður 12.902.613 1,82
16 Festa - lífeyrissjóður 11.309.690 1,59
17 Stefnir - ÍS 5 11.049.118 1,56
18 Almenni lífeyrissjóðurinn 9.952.313 1,40
19 Virðing safnreikningur 8.922.750 1,26
20 Alda Hlutabréf 7.338.222 1,03