Lykiltölur

Rekstrarreikningur

  2016 2015
Eigin iðgjöld 14.060 m.kr. 12.635 m.kr.
Fjármunatekjur og tekjur af fjárfestingareignum 3.178 m.kr. 4.061 m.kr.
Aðrar tekjur 41 m.kr. 44 m.kr.
Heildartekjur 17.279 m.kr. 16.741 m.kr.
     
Eigin tjónakostnaður ( 10.719) m.kr.  ( 10.318) m.kr.
Annar kostnaður ( 3.607) m.kr. ( 3.256) m.kr.
Heildargjöld  ( 14.326) m.kr. ( 13.573) m.kr.
Hagnaður fyrir tekjuskatt 2.953 m.kr. 3.167 m.kr.
     
Tekjuskattur ( 356) m.kr. ( 340) m.kr.
Hagnaður ársins 2.597 m.kr. 2.827 m.kr.
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut 3,80 kr. 3,84 kr.

Efnahagsreikningur

Eignir 31.12.2016 31.12.2015
Rekstrarfjármunir 386 m.kr. 430 m.kr.
Fjárfestingafasteignir 120 m.kr.  719 m.kr.
Útlán 1.561 m.kr. 1.313 m.kr.
Verðbréf 23.949 m.kr. 22.000 m.kr.
Viðskiptakröfur 4.036 m.kr. 4.172 m.kr.
Aðrar eignir 1.394 m.kr. 873 m.kr.
Handbært fé og bundin innlán 903 m.kr. 2.214 m.kr.
Eignir samtals 32.350 m.kr. 31.720 m.kr.
     
Eigið fé samtals 12.479 m.kr. 12.159 m.kr.
     
Vátryggingaskuld 16.197 m.kr. 15.630 m.kr.
Aðrar skuldir 3.674 m.kr. 3.932 m.kr.
Eigið fé og skuldir samtals 32.350 m.kr. 31.720 m.kr.
     
Eigið tjónshlutfall 76,2% 81,7%
Kostnaðarhlutfall vátryggingastarfsemi 20,8% 21,6%
Samsett hlutfall (eigið tjónshlutfall + kostnaðarhlutfall) 97,0% 103,3%
Eiginfjárhlutfall 38,6% 38,3%
Gjaldþolshlutfall 1,50 1,56